Behärska ivern att anlägga skyddszoner!

Eftersom intresset för att anlägga Skyddszoner verkar vara (för) stort så kommer myndigheterna att ändra reglerna för att bromsa intresset!

Begränsningen sker via en åtstramning av reglerna för Kompensationsersättningen år 2016.

Ännu i år får man på gården ha sammanlagt högst 25 % av arealen som träda + Naturvårdsåker utan att nedskärningar görs i utbetalandet av Kompensationsersättningen.

I nästa år kommer myndigheterna att, förutom arealen med träda + Naturvårdsåker, också räkna med arealen med Skyddszon till denna maximala 25 %!! Det är skäl att notera detta eftersom man, om man 2015 anlägger Skyddszonsvall förbinder sig för 5 år framåt, om man anlägger Naturvårdsåker med vall förbinder sig för 2 år framåt och att man för att få förgröningsstödet förbinder sig att ha minst 5 % träda om man går in för trädesalternativet! Detta betyder att man redan år 2015 måste ta detta i beaktande!!

Om man vill ändra uppgifterna om Skyddszon i en redan inlämnad stödansökan är detta möjligt ända fram till den sista ansökningsdagen 12.5.2015!

Denna sida är uppdaterad den 20.4.2015 av Jan Grönholm, NSL