Behov av att ändra odlingsplanen? Se då upp med följande!

Det finns många gårdar som inte ännu sått någonting, eller som måste så om något fält, och på dessa kan det uppstå ett behov av att ändra odlingsplanen. Kom dock ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla minst två grödor varav huvudgrödan max 75 %. Gårdar med över 30 ha måste ha minst tre grödor varav huvudgrödan max 75 % och de två största tillsammans max 95 %!

Kom också ihåg att inte minska på den för förgröningsstödet obligatoriska EFA-Arealen! (Ekologisk FokusAreal) Håll MINST drygt 5 % trädor eller drygt 7,15 % kvävefixerande grödor.

Var också noggrann med att inte överstiga Kompensationsersättningens maximala 25 % som för 2015 omfattar Träda + NVÅvall men som för 2016 kommer att omfatta också Skyddszonerna. Trädan behöver man ju alla år för förgröningen, en NVÅvall binder en för två år och skyddszonen för sammanlagt fem år så det är inte så lätt att ändra på dessa i nästa år för att undvika avdrag i Komp.ersättningen!

Det är också värt att notera att trots en viss yrsel om de slutliga reglerna så FÅR man också i år, om det helt strular till sig, lämna delar av fält som tillfälligt icke odlade! Troligtvis dock inte igen nästa år (?)! Var aktsam på reglerna då!

Det svala vädret i kombination med de rikliga regnen har gjort att också flera höstsädsbroddar har börjat blekna. Täckdikningssystemen syns som grönare revben medan fältens övriga delar blivit gul-grönare! Det är nog väldigt ovanligt att dylika fenomen syns i höstsäden på våren och höstsädsbroddarna torde nog klara sig någorlunda!

Denna sida är uppdaterad den 13.5.2015 av Jan Grönholm, NSL.