Bekämpning av kvickrot borde lyckas åtminstone hyfsat i år på områden som fått någorlunda med regn nu på slutrakan, – men den utdragna tröskningen kan sätta käppar i hjulen.

Kvickrot finns i år igen rätt rikligt i många fält eftersom den odlade grödan på många fält lidit av torka och/eller regn. På områden där det fallit någorlunda med regn borde det i år finnas hyfsade-goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning.

Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat så det gäller att passa på tillfället och putsa fälten så länge vi får! De mera brokiga bestånden med rikliga inslag av grönskott kommer dock att försena tröskningen vilket i så fall försenar tidpunkten för bekämpning. Fält som lämnas obearbetade över vintern kan dock framgångsrikt bekämpas rätt så sent.  

Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan tröskats med så lång stubb att tillräckligt med gröna, friska blad finns kvar kan bekämpningen utföras tidigare. Plöjning kan sedan utföras då kvickroten vissnat ned efter ca 3 veckor.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.8.2020 av Jan Grönholm, NSL