Bekämpning av kvickrot borde lyckas hyfsat i år på områden som fått någorlunda med regn nu på slutrakan.

Kvickrot finns i år igen rätt rikligt i många fält eftersom bekämpningen i många fall blev ogjord i fjol pga. det torra vädret. På områden där det fallit någorlunda med regn borde det i år finnas hyfsade förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning. Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat så det gäller att passa på tillfället när en hel del skördas rätt tidigt i år!

Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan tröskats med så lång stubb att tillräckligt med gröna, friska blad finns kvar kan bekämpningen utföras tidigare. Plöjning kan sedan utföras då kvickroten vissnat ned efter ca 3 veckor.

Speciellt i fält som man tänker direktså nästa vår bör man passa på tillfället och kemiskt bekämpa kvickroten och bekämpningen i dessa fält kan göras också rätt sent då fältet lämnas orört över vintern!

Denna sida är uppdaterad den 27.8.2019 av Jan Grönholm, NSL