Bekämpning av kvickrot:

Det finns i år igen en hel del kvickrot i många fält och eftersom det i augusti fallit rikligt med regn finns det i år goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning då kvickrotens tillväxt är god. Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan tröskats med så lång stubb att tillräckligt med gröna, friska blad finns kvar kan bekämpningen utföras tidigare. Plöjning kan sedan utföras då kvickroten vissnat ned efter ca 3 veckor.

Speciellt i fält som man tänker direktså bör man passa på tillfället och kemiskt bekämpa kvickroten eftersom bekämpningen i dessa fält kan göras också rätt sent då fältet lämnas orört över vintern!

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2014 av Jan Grönholm, NSL