Bekämpningar som görs i nu rådande heta väder ger mycket lätt brännskador på grödorna! Tidiga morgonsprutningar är det säkraste valet nu.

När dagstemperaturen nu överstiger 25 grader hålls temperaturen hög också långt in på kvällen. Tidiga morgonsprutningar är nu det bästa valet men också sena kvällsbesprutningar minskar riskerna för brännskador på grödorna.

Det får finnas dagg på bladen men inte så mycket att allt rinner bort när sprutduschen kommer till på bladen, – större daggpärlor bör inte finnas på grödans eller ogräsens blad.

 

Denna sida är uppdaterad den 21.6.2021 av Jan Grönholm, NSL