Bekämpningssäsongen för detta år börjar efter en eventuell snömögelbekämpning i höstsädsbroddar vara slutförd. Kom igen ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel senast nu inför eventuella kallare tider!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

De förnyade varningspictogrammen har svart-röd-vita varningsmärken, de gamla hade orange-svarta varningsmärken. Om det på de nya etiketterna står ”förvaras inlåst enligt skyddsfras P405” måste man följa det! Medel som släppts ut på marknaden efter 1.6.2015 skall vara klassificerade, märkta och förpackade enligt ifrågavarande förordning, – om inte så vet man att man har gamla medel i lager!

I Tukes växtskyddsmedelsregister, https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi, kan man kolla vilka medel som skall förvaras inlåsta genom att som sökord slå in P405. Nu finns en lång lista på preparat som måste förvaras inlåsta så det gäller att notera detta!

Det enklaste är nog att nu låsa in alla medel eftersom det leder till problem om det konstateras att lagringen är bristfällig i samband med en tvärvillkorsgranskning!

Som ett låst utrymme räknas ett låst lager eller ett låst skåp i lagret men även t.ex. en låst gammal, ur bruk tagen, frysbox men också en låst maskinhall. Kom dock ihåg att utrymmet för lagring av bekämpningsmedel inte får ha en golvbrunn! En översvämningsskyddsbassäng, = en tät plåt/plastlåda som går in under, och som sticker ut framför, hyllorna fodras i så fall under maskinhallens hyllor!

Notera också att bl.a. lantbrukscentralaffärerna nuförtiden säljer kompletta förvaringsskåp för bekämpningsmedel! De bättre är stadigt byggda av plåt med låsbara dörrar, har ventilation och stadiga, utdragbara hyllor som är försedda med kanter som spillskydd. Tyvärr saknar de isolering men det kan vara ett utmärkt alternativ i uppvärmda lagerutrymmen.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.10.2020 av Jan Grönholm, NSL