Bekämpningssäsongen kör efterhand igång på allvar! Kom ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. Om det på förpackningarnas etiketterna står ”förvaras inlåst enligt skyddsfras P405” måste man följa det!

I Tukes växtskyddsmedelsregister, https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi, får man fram en lista på vilka medel som skall förvaras inlåsta genom att som sökord slå in P405. I listan ingår nu flertalet av våra mera allmänt använda bekämpningsmedel. Här fås säkrast de senaste gällande reglerna fram. Notera detta!

Det enklaste är nog att nu låsa in alla medel eftersom det leder till problem om det visar sig att lagringen skötts fel då lagringen granskas i samband med en tvärvillkorsgranskning.

Som ett låst utrymme räknas ett låst lager eller ett låst skåp i lagret s.s. t.ex. en låst gammal, ur bruk tagen, frys men också en låst maskinhall. Kom dock ihåg att utrymmet för lagring av bekämpningsmedel inte får ha en golvbrunn och att en översvämningsskyddsbassäng, = en tät plåt/plastlåda som också sticker ut framför hyllorna fodras under maskinhallens hyllor!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.5.2017 av Jan Grönholm, NSL