Betydande förändringar på gång på betningssidan! Du som planerar att så oljeväxter i vår bör notera att Tukes inte mera detta år har beviljat undantag för användningen av bekämpningsmedel av Neonikotinoidtyp vid betning av oljeväxtfrön!

Under några års tid har Tukes beviljat undantag från Neonikotinoid-förbudet så att man i Finland fått använda med Elado- och Cruiserbetat utsäde vid sådd av våroljeväxter.

OBS! Så är inte mera fallet i år utan i vår är det förbjudet att så med frön som betats med Neonikotinoider.

I stället har man gett undantagstillstånd för ett nytt betningsmedel vid namn Buteo Start FS 480. Medlet har testat under senaste år och på basen av dessa försök verkar effekten vara OK.

Åren är ju dock inte lika och man bör ju inte utmana ödet t.ex. genom att så just före inväntade hårdare regn som kan leda till långsam uppkomst genom hård skorpa, – då har lopporna fest oberoende av använt medel!

 

Denna sida är uppdaterad den 12.2.2019 av Jan Grönholm, NSL