Bli inte frustrerad trots att väderstationerna just nu inte visar aktuella resultat!

Jo du har kvar din användningsrätt till lokala väderdata på Sällskapets hemsida även om väderstationerna både i Västankvarn och Stor-Sarvlax inte är nåbara just nu.

Väderstationerna är för tillfället ur bruk eftersom de skickats på erforderlig service och kalibrering. Vi hoppas att de möjligast fort fås i bruk igen.

 

Denna sida är uppdaterad den 1.4.2019 av Jan Grönholm, NSL