Bokföringstjänster via NSL

Lantbrukssällskapet kan nu erbjuda utökad service med lantbrukets bokföring och skattedeklarationer.  Vårt ”SkatteTeam” består av Ramona Nyman & Saara Vilander som utför själva bokföringen. Därefter sköter Krister Hildén & Axel Falck om skattedeklarationer och ger skatteråd.

– Vi tar gärna emot också nya kunder som kan leverera sitt bokföringsmaterial till vår personal i Västankvarn Ingå!

Kontakta Krister eller Axel om du är i behov av bokföringstänster! Deras kontaktuppgifter finns här!