Coloradoskalbaggar på gång:

Se upp för coloradoskalbaggar i potatisodlingarna eftersom fynd har gjorts i östra Finland! En fullvuxen skalbagge är ca 1 cm stor, gul med tio längsgående svarta streck och den har mörkprickigt gul-orange huvud. Den lägger 1 – 1,5 mm stora orangegula ägg gruppvis 10 – 30 st på bladens undersida. Nykläckta larver är s.g.s. svarta och 1,5 – 2 mm långa medan de efterhand då de växer till sig blir gula och uppnår en längd på ca 1 cm.

Denna sida är uppdaterad den 23.6.2014 av Jan Grönholm, NSL