Där regnen fortsatt har det lett till ytterligare gulnande grödor. OBS! Kolla dock nu genast om gulfärgningen i vårsädsfälten beror på vätan eller angrepp av svampsjukdomar eller både och!

Tyvärr har ytterligare fält börjat gulna eller gulnat ännu mera där det fallit lite mera regn. Idag föll det lokalt tyvärr rätt rikliga åskskurar som också innehöll hagel.

 

Gulfärgningen pga. väta kan man inte göra så mycket annat åt än att fundera på struktur och dränering men det gäller nu att vara på sin vakt och verkligen kolla upp den dominerande orsaken till gulfärgningen!

 

När många kornfält slöt sig i förra veckan betydde det att fukten hölls längre kvar under dagen. Ytterligare påfyllning av fukt i form av regn har ju inte gjort saken bättre utan resultatet har blivit att angreppen av kornets bladfläcksjuka har exploderat i många fält.

Angreppen har börjat som små mörkbruna plustecken men de har nu flutit ihop till ett brunt nätmönster som efterhand förstör den gröna bladytan.

 

I de flesta kornfälten har flaggbladen ännu inte börjat komma fram så om man nu svampbekämpar med medel som har bästa möjliga effekt mot bladfläcksjuka bör man kunna hålla de tre översta bladen friska ungefär under de tre kommande veckorna.

 

Det lönar sig att skydda speciellt maltkornsfält med hyfsad skördepotential och som inte skadats desto mera av vätan. Om frodiga fält som angripits nu lämnas obekämpade kommer baldfläcksjukan i nu rådande väderförhållanden att förstöra stor del av bladytan på rätt kort tid!

 

Vårvetefälten har hittills hållits rätt friska med undantag för fält där förfrukten är vete och fältet lättbearbetats eller direktsåtts. Dessa fält är lokalt hotande angripna av DTR och fält med hyfsad skördepotential, och som inte skadat av vätan, bör bekämpas!

 

Svampsjukdomarna har nu börjat öka också i höstvetefälten, – gå ut och kolla läget!

 

Det finns i nu rådande förhållanden skäl att i morgon ringa runt och reservera svampbekämpningsmedel, om inte förhandsköp redan är gjorda, eftersom firmornas lagerhållning är rätt liten!

 

Denna sida är uppdaterad den 21.6.2017 av Jan Grönholm, NSL