Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. även om höstsäd inte sås. Om höstsäd eller vallar skall sås på hösten får man avsluta dem fr.o.m. den 15.7.

EFA-åkrar sådda med tex. Bondbönor eller ärter får ingen kemisk bekämpning användas!

Gröngödslingsvall som skall besås med höstgrödor får avslutas före sådden av höstsäd. Om vårgrödor skall sås nästa vår får man avsluta dem kemiskt fr.o.m. den 1.9. men de får bearbetas först från den 1.10!

Fånggrödor får avsluta kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10.

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall bärgas.

Tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti, -de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bla. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år men oftare om ogräs eller sly hotar att ta över! Om de ovannämnda vallarna skördats till foder är slåttertvånget uppfyllt!

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Vilt- och landskapsåkrar får avslutas och sås om först följande vår.

 

Denna sida är uppdaterad den 25.5.2020 av Jan Grönholm, NSL