Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får i år i bl.a. Nyland undantagsvis skördas eller betas till foder före den 16.8. pga. uppstådd brist på foder efter junis torka och hetta. Det fordras dock en anmälan om force majeure med bifogade motiveringar till kommunen

EFA-träda, grön- stubb- eller öppen träda, skall bevaras 1.1.-15.8. Om höstgröda eller vall skall sås på hösten får man avsluta dem fr.o.m. den 16.8. De får avslutas kemiskt eller mekaniskt först fr.o.m. den 1.9. om höstgröda eller vall INTE sås.

EFA-åkrar sådda med N-fixerande grödor s.s. tex. Bondbönor eller ärter skall skördas före eller bevaras till den 31.8. och före detta datum eller före skörd får ingen kemisk bekämpning användas! Om grödorna skördas före den 31.8. får bearbetning utföras först den 1.9. Om skiftet sås med höstgrödor får man bearbeta och så redan den 15.7. men INTE kemiskt avsluta!

NVÅ med vall kan efter det andra året avslutas antingen kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. Om höstgröda sås kan de avslutas fr.o.m. den 15.7.

Gröngödslingsvall som skall besås med höstgrödor får avslutas före sådden av höstsäd. Om vårgrödor skall sås nästa vår får man avsluta dem kemiskt fr.o.m. den 1.9. men de får bearbetas först från den 1.10!

Fånggrödor får avsluta kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10.

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall bärgas.

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Vilt- och landskapsåkrar får avslutas och sås om först följande vår.

 

Denna sida är uppdaterad den 29.7.2020 av Jan Grönholm, NSL