Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I vårt ännu i år gällande stödsystem gäller det att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar har i år specialregler som möjliggjort tidigare skörd bara man vid stödansökan ansökt på rätt sätt. Annars får deskördas eller betas till foder först fr.o.m. den 16.8.

Vanlig EFA-träda, grön- stubb- eller öppen träda, skall bevaras 1.1.-15.8. Om höstgröda eller vall skall sås på hösten får man avsluta dem fr.o.m. den 16.8. De får avslutas kemiskt eller mekaniskt först fr.o.m. den 1.9. om höstgröda eller vall INTE sås.

NVÅ med vall kan efter det andra året avslutas antingen kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. Om höstgröda sås kan de avslutas fr.o.m. den 15.7.

Gröngödslingsvall som skall besås med höstgrödor får avslutas före sådden av höstsäd. Om vårgrödor skall sås nästa vår får man avsluta dem kemiskt fr.o.m. den 1.9. men de får bearbetas först från den 1.10!

Fånggrödor får avsluta kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10.

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall bärgas.

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Vilt- och landskapsåkrar får avslutas och sås om först följande vår.

Denna sida är uppdaterad den 12.8.2022 av Jan Grönholm, NSL