Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum!

Trädesåkrar har man fått avsluta kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. även om höstsäd inte sås. Om höstsäd eller vallar sås ännu i höst har man fått avsluta redan fr.o.m. den 15.7.

Gröngödslingsvall som skall besås med höstgrödor har man fått avsluta kemiskt fr.o.m. den 1.9. men de får bearbetas först från den 1.10!

Fånggrödor har man fått avsluta kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10!

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall ha bärgats.

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Vilt- och landskapsåkrar får först avslutas och sås om följande vår.

Denna sida är uppdaterad den 20.9.2017 av Jan Grönholm, NSL