De klart godkända höstgrödeåkrarna har man redan en tid börjat övergödsla, – efterhand kommer nu de mera svårbedömda fallen emot.

Nätterna var kalla under den föregående veckan, -temperaturer på klart under minus tio grader var inte ovanliga på lägre marker. Detta har gjort att påfrestningen på höstgrödor på dessa marker var stor och det har i sin tur lett till både uppfrysning, rödfärgning och t.om. vitfrusna blad. Rödfärgningen och de vitfrusna bladen är i allmänhet ett övergående problem medan uppfrysningen är allvarligare!

Till all tur föll det under föregående vecka kring 10 mm regn vilket i många fall var synnerligen önskat, – uppfrysta plantor fick en ny chans att rota sig! Hoppas det, som prognoserna utlovar, kommer mera regn de närmaste dagarna så att alla plantor har chans att klara sig.

Temperaturen har under de senaste veckorna hållit sig 3-4 grader under normal temperatur och tillväxten har inte kommit igång på allvar så effekten av eventuell tidigare utförd gödsling kan i allmänhet inte ses. På sina håll föll det idag på Sällskapets område t.om. ca 3 cm snö så risken för förlust av en del av tidigare spritt kväve finns.

Rågfält som, speciellt på lerjordar, såddes på senare sidan i torr jord grodde sent och utvecklingen på hösten blev tyvärr bristfällig! I värsta fall har sådana broddar nu bara 2-3 blad och antalet utvecklade sidoskott är minimalt.

Det verkar dock till alla lycka som så att om rågplantorna har tre eller flere blad så har det ändå under hösten bildats anlag för sidoskott vilka nu långsamt efterhand börjar sticka fram.

Tröskeln att harva upp t.om. glesa rågbestånd är med dagens spannmålspriser hög! Om inga extra komplikationer tillstöter så torde ett rågbestånd med tre blad och något/några sidoskott ändå kunna producera en skörd på omkring två ton, -kanske mera. Om man besluter att rågbeståndet skall brytas så bör det, för att garantera kvaliteten på den ersättande grödan, dödas med glyfosat. Därtill kommer alla kostnader för anläggandet av den ersättande grödan vilkens etablering dock alltid utgör en utmaning.

Kravet från myndigheterna är dock att beståndet kan producera en handelsduglig skörd så det gäller t.ex. att ge akt på bekämpandet av ogräs! Tiden för bekämpandet av ogräs i höstgrödorna brådskar definitivt inte ännu utan man bör vänta tills vårgroende ogräs grott!

Situationen för höstvete är inte alls lika hotande eftersom höstvetet bestockar sig på våren.

 

 
Denna sida är uppdaterad den 24.4.2017 av Jan Grönholm, NSL