De två senaste veckornas regn på t.o.m. drygt 50 mm har börjat mjuka upp jordarna vilket underlättar sådden av höstsäd, – kom dock ihåg riskerna för skadedjur!

Speciellt lerjordarna hann bli mycket hårda och svårbearbetade under augusti månads tre första veckor med sol och värme! De två senaste veckornas regn har igen gjort att det börjar gå hyfsat att bearbeta för sådd av höstsäd. Om vädret fortsätter regnigt kan det vara all orsak att försöka bearbeta höstsädsfälten så att ett rätt så fint bruk fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att efterhand avancera inåt i höstsädsfälten. Ännu under regnperioden i juli var förekomsten av sniglar rekordstor och riskerna för snigelskador ökar klart om vädret blir regnigt! Observera att sniglarna, speciellt om bruket blivit grovt, kan äta upp de spirande höstsädsplantorna redan under jord! Då tror man lätt att det har varit fråga om dålig grobarhet. Förekomsten av sniglar observeras bäst kvälls/nattetid och/eller genom att försiktigt lyfta på och räkna sniglar under utplacerade brädstumpar!

 

Tidpunkten för att så råg börjar efterhand gå mot sitt slut men man kan rädda tätheten till en del genom att höja utsädesmängden 10 – 20 %!

 

Se också upp med riskerna för angrepp av fritflugor! I limfällor som kollades 5.9. fanns det en hel del fritflugor. Om vädret blir varmt trivs fritflugorna.

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och speciellt i västra Nyland kunde man i fjol på ett dygn hitta t.o.m. > 100st/fälla och då var bekämpningsbehovet lokalt stort!!

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusa stritar och spröda små Hessenmyggor.

Riskerna för skador av fritflugor är stora så länge temperaturen är > 15 grader och detta betyder att också senare sådd råg och även höstvete kan vara utsatta för skaderisker!

Bekämpningen skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

Det betyder att vid massförekomst kan det behövas flera bekämpningar speciellt om uppkomsten varit ojämn!

 

Denna sida är uppdaterad den 8.9.2015 av Jan Grönholm, NSL