De två senaste veckornas regn på t.o.m. drygt 50 mm har mjukat upp jordarna vilket underlättar sådden av höstsäd, – kom dock ihåg riskerna för skadedjur!

De två senaste veckornas regn har igen gjort att det går hyfsat att bearbeta för sådd av höstsäd. Men regnen medför också att riskerna för snigelangrepp ökar! Om vädret fortsätter regnigt kan det sålunda vara all orsak att försöka bearbeta höstsädsfälten så att ett rätt så fint bruk fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att efterhand avancera inåt i höstsädsfälten.

 

Snigelangreppen börjar ofta från åkerkanterna men observera att sniglarna, speciellt om bruket blivit grovt, efterhand kan avancera inåt i fältet och att de faktiskt kan äta upp de spirande höstsädsplantorna redan under jord! Då tror man lätt att det har varit fråga om dålig grobarhet. Förekomsten av sniglar observeras bäst kvälls/nattetid och/eller genom att försiktigt lyfta på och räkna sniglar under utplacerade brädstumpar!

 

Den idealiska tidpunkten för att så råg är nu inne men om man blir försenad pga. fortsatta regn kan man rädda tätheten till en del genom att höja utsädesmängden 10 – 20 %! Sent sådd råg blir ofta gles eftersom bestockningen skall ske på hösten!

 

Kom också ihåg riskerna för angrepp av fritflugor! Vi meddelar resultaten av avläsningar av limfällor efterhand som vi får in uppgifter. – om vädret förblir varmt trivs fritflugorna.

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla men t.ex. i fjol kunde man speciellt i västra Nyland på ett dygn hitta t.o.m. > 100st/fälla och då var bekämpningsbehovet lokalt stort!!

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusa stritar och spröda små Hessenmyggor.

Riskerna för skador av fritflugor är stora så länge temperaturen är > 15 grader och detta betyder att också senare sådd råg och även höstvete kan vara utsatta för skaderisker under varma höstar!

Bekämpningen skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

Det betyder att vid massförekomst kan det behövas flera bekämpningar speciellt om uppkomsten varit ojämn!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2016 av Jan Grönholm, NSL