Den av bladlössen spridda BYD-virusen börjar tyvärr nu efterhand synas tydligt i angripna spannmålsbestånd!

Det har lokalt tyvärr skett en klar förändring av färgen på de spannmålsbestånd där smittan av BYD-virus nu breder ut sig! Den efter regnen så fint mörknande gröna färgen byts, där smitta hunnit sprida sig, ut till en tilltagande röd-gul färgning i havrefält och en gulfärgning i korn- och vetefält. Ofta syns angreppen först som nu 30 – 50 cm:s missfärgade rundlar vilkas diameter tyvärr efterhand ökar för att i svårare fall ”smälta” ihop!

 

Då virus angripit plantor färgas, OBS!! till skillnad från vattenskador, inte ännu hela plantan röd eller gul utan skadan syns i detta skede som missfärgning bara av andra och/eller tredje högsta bladen. Efterhand kan hela plantan missfärgas och i svårare fall kan tillväxten reduceras till tvinväxt med begränsad/utebliven vipp- och axsättning! BYD-virusets utbredning kan inte mera begränsas.

 

Notera dock att många fält, speciellt där sådden skett i lite för våt mark, gulfärgats ganska illa efter senaste regn! Gulfärgningen drabbar då, som sagt, oftast hela plantan och området för gulfärgning utsträcker sig i första hand till täta lerjordar och först till svackor eller områden med direktsådd, lättbearbetat och områden med dålig dränering!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL