Den av vissa TV-kanalers meteorologer igen utlovade värmeböljan uteblev åter en gång men redan den nu rådande varmare väderleken har satt fart på skadedjuren!

Skadedjuren trivs i det nu rådande varmare vädret och det är allt skäl att kolla in skadedjurssituationen om du har oljeväxt-, ärt- eller bondbönefält! Gå ut och kolla minst en gång per dag om fälten befinner sig i känsligt utvecklingsskede!

 

Oljeväxter:

  • Här härjar jordlopporna och bekämpningströskeln uppgår till max en loppa/planta eller max fem gnag per planta. En ny svensk bekämpningströskel går vid max 10 %:s skada av bladytan.
  • Oljeväxterna är känsligast när plantorna kommer upp men också om de tvinväxer i hård/tillslammad jord.
  • Riskerna för skador ökar klart om groningen och uppkomsten varit långsam eftersom fröets betningsmedels skydd då hinner minska eller upphöra.
  • Riskerna för allvarliga skador minskar efterhand när plantorna klarat av att bilda två örtbladspar.

 

Ärter och bondbönor:

  • Här härjar ärtviveln som liknar en liten brungrå snytbagge, 4-5 mm lång med ett klart utvecklat, utstickande snyte. Skyddsfärgen är mycket god och de är rätt svåra att hitta om de sitter på bar lerjord.
  • Vanligen äter den bara små, halvmåneformade tuggor från bladkanten men de kan vid massförekomst äta upp bladen helt.

 

 

Skadedjuren bekämpas med kontaktverkande medel s.s. Pyretroider när bekämpningströskeln överskrids eller hotande skada börjar uppstå.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2020 av Jan Grönholm, NSL