Den före regnen sådda vårsädens ogräsbekämpning är aktuell!

De lokalt rikliga regnen har skadat många av de före regnen sådda vårsädsbroddarna och en allmän gulfärgning kan nu ses på många, speciellt i kornfält, på plana lerjordar. Trots det svala vädret och kämpig tillväxt har de tidigare sådda fälten i allmänhet nu nått 4-5-bladstadiet, ofta med en fin bildning av sidoskott.

Kom ihåg att kontrollera på Vipu-kartorna om dina åkrar befinner sig på grundvattenområde eller intill vattendrag och se till att du i så fall noggrant följer då rådande specialregler beträffande preparat- och munstyckesval!  Tryck på denna länk för att komma till redogörelserna för bekämpningsmedlenas begränsningar i användningen!

Ogräsbekämpningen kan bäst utföras från 4-bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden. I svala förhållanden har lågdosmedel i allmänhet bättre effekt än gamla ”hormon”-typen!

Ogräsmängderna varierar mycket från fält till fält! En litet fördröjd bekämpning och inblandning av MCPA, om lågdosmedel används, ger bättre effekt på tistel och fräken. På de skiften där det förekommer måra bör mot den effektiva preparat eller preparatblandningar väljas.

Notera att de jättestora övervintrade baldersbrån som kan hittas där man direktsått eller lättbearbetat kräver stor dosering av lågdosmedel för att fås stoppade!

Ogräsbekämpningen kan vid behov kombineras med stråstärkning med  CCC eller 5 C i 4-bladsstadiet till bestockningens slut i vårvete och vid bestockningens slut i havre.

Om angrepp av svampsjukdomar redan nu har börjat söka sig upp på de tre översta bladen kan en inblandning av svampbekämpningsmedel vara motiverad i bestånd som inte lidit/lider av vätan!

Tvätta sprutan noggrant efter sprutning med lågdosmedel om det med samma spruta senare skall besprutas känsliga grödor s.s. sockerbetor, oljeväxter eller ärt. Detta är speciellt viktigt om man blir avbruten i sprutningsarbetet t.ex. av regn och sprutvätska kommer åt att torka fast i sprutans inre!!

Denna sida är uppdaterad den 11.6.2015 av Jan Grönholm, NSL.