Den föregående veckans regn i kombination med värme har satt fart på vårgrödorna men tyvärr också på ogräs och sjukdomar.

Vårgrödor som inte fått för mycket regn trivs nu efter regnen och i den tilltagande värmen. Tyvärr trivs också ogräsen så det gäller att vara på sin vakt så att de inte växer sig för stora, – kom ihåg de höstgrodda ogräsen! Ogräsbekämpningen är efterhand aktuell där den inte ännu gjorts.

Kolla dock före sprutningen att spannmålsgrödan ännu är frisk, – i rådande väder med regnskurar kommer frodiga grödor att utgöra en utmärkt grogrund för angrepp av svampsjukdomar!

Håll vakt på angrepp av kornets bladfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka, DTR, i första hand där grödan är korn efter korn eller vete efter vete och årets gröda är direktsådd eller sådd i lättbearbetat där rikligt med växtrester finns på markytan.

Primärangrepp av utsädesburen kornets bladfläcksjuka på det första bladet ökar också angreppsrisken markant, – i första hand där utsädet varit ofullständigt betat eller helt obetat.

Begynnande angrepp klättrar snabbt uppåt i nu rådande, för svampsjukdomarna gynnsamma, förhållanden och en inblandning av svampbekämpningsmedel vid ogräsbekämpningen kan vara mycket aktuell!

V.g. se inlägget från den 28.5.!

Denna sida är uppdaterad den 4.6.2019 av Jan Grönholm, NSL