Den nu rådande stränga köldperioden med ihållande nordostlig blåst kan hota känsligare höstgrödor.

Efter att vi första och andra veckan i november först fått vänja oss med lokalt upp till 40 cm:s snölager som sedan följdes av en mild, regnfylld, december har vädret nu igen slagit om totalt. Under de senaste dagarna har temperaturen krupit ner mot minus tjugu grader.

Snötäcket i västra Nyland uppgår nu till högst fem cm medan det i östra Nyland lokalt är tjockare. Den ihållande, rätt hårda, nordostliga vinden/stormen har tyvärr på många öppnare platser igen blåst åkrarna sgs. helt bara så att köldskyddet där är obefintligt.

Det är just den ihållande, iskalla, blåsten som utgör ett hot för att känsligare höstgrödor och    -sorter tyvärr nu kan frysa ihjäl! Höstgrödor är ju som bekant ”ångergrödor”, – i vår vet vi mera!

Denna sida är uppdaterad den 5.1.2017 av Jan Grönholm, NSL