Den senaste tidens lokalt > 30 mm:s regn har redan börjat ge liggsäd.

Grödor som inte lidit av vätan är nu frodiga och känsliga för liggsäd. Redan den senaste tidens lokalt  > 30 mm:s regn har på många platser lett till liggsäd.

 

Till veckoslutet hotar man med stormvindar i kombination med rikliga regn vilket låter mycket oroande med tanke på liggsädsbildning! De ihållande regnen kommer att gynna angrepp av rödmögel och det kommer vid tröskningen att gälla att inte ta upp, speciellt tidigt, bildad liggsäd! – Där axen ligger på varandra i liggsäd hålls fukten länge kvar och där trivs rödmöglet!

 

Denna sida är uppdaterad den 23.7.2015 av Jan Grönholm, NSL