Den tidigare sådda vårsädens ogräsbekämpning är nu efterhand aktuell:

De tidigare sådda vårsädsfälten har, om de inte bromsats av skorpa, nu utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand är aktuell. Denna har inte hittills brådskat eftersom förekomsten av ogräs, speciellt på lerjordar med skorpa, hittills varit rätt måttlig. Ogräsbekämpningen bör utföras från 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden. På de tidigast sådda spannmålsfälten har man redan inlett ogräsbekämpningen.

Till all tur har det regnat under det gångna veckoslutet så senast nu borde de flesta ogräsen gro. Notera att i svala förhållanden fungerar ”gamla typens” hormonpreparat inte optimalt, om alls. Vänta på varmare väder eller välj andra preparat om du i ditt lager bara har dylika medel och har ett behov av tidig ogräsbekämpning!

Notera att de jättestora övervintrade baldersbrån som kan hittas där man direktsått eller lättbearbetat i allmänhet kräver stor dosering av lågdosmedel för att fås stoppade!

Denna sida är uppdaterad den 8.6.2020 av Jan Grönholm, NSL