Den tidigast sådda vårsädens ogräsbekämpning blir efterhand aktuell:

De tidigast sådda vårsädsfälten har, om de inte bromsats av skorpa, utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand börjar bli aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden.

Förhållandena är dock speciella denna vår pga. skillnaderna i regnmängder och vårbruksstart mellan västra och östra Nyland! Speciellt på lerjordar i västra Nyland är ogräsförekomsten ännu måttlig-minimal både pga. torka och eventuell skorpbildning.

Om man i sådana förhållanden går ut och ogräsbekämpar för tidigt kan senare grodda ogräs ge problem och kräva en andra, senare bekämpningsomgång! Ta det därför lugnt med ogräsbekämpningen och ”håsa” inte ut för tidigt.

Till all tur har det regnat detta veckoslut så nu borde alla ogräs gro! Ett problem i det regniga vädret är att temperaturen varit låg, tom. < 10 grader. I sådana förhållanden fungerar ”gamla tiders” hormonpreparat inte optimalt, om alls. Vänta på varmare väder eller välj andra preparat om du i ditt lager bara har dylika medel och har ett behov av tidig ogräsbekämpning!

Notera att de jättestora övervintrade baldersbrån och diverse annat som kan hittas där man direktsått eller lättbearbetat i allmänhet kräver stor dosering av lågdosmedel för att fås stoppade!

OBS! kom ihåg att kvickrot, andra ogräs, skadedjur eller svampsjukdomar inte mera får bekämpas kemiskt i t.ex. bondböne- och ärtfält som sätts som EFA-areal!

Denna sida är uppdaterad den 26.5.2019 av Jan Grönholm, NSL