Den totala regnmängden har i oktober på Sällskapets område lokalt, både i västra och östra Nyland, hittills redan överstigit 150 mm med stora problem som resultat!

I.o.m. att vi gick in i oktober månad så övergick vi till ett verkligt höstväder! De ihållande regnen har på Sällskapets område hittills gett mellan drygt 100 mm till drygt 150 mm och mera regn utlovas tyvärr både i dag och på lördagen. Detta har gett eller kommer att ge problem med:

  • ·         I otröskade spannmålsfält är det nu stor risk för ökade angrepp av rödmögel med förhöjda DON-tal som följd. Lämna mindre områden med liggsäd otröskade och behandla större partier skilt som riskpartier och analysera skilt.
  • ·         Det finns ännu hopp för att få otröskade rapsfält skördade bara åkrarna bär. 1987 tröskades det raps långt in i november!
  • ·         En del höstsädsfält ligger helt under vatten och där är nog risken stor att grödan drunknar och dör.
  • ·         En del höstsädsfält gulnar nu fläckvis, – om förfrukten var korn så är det ännu i många fall bara spillsäden från korn som gulnar så det finns ännu hopp!
  • ·         Många Glyfosat-bekämpningar blev ogjorda, – om det finns mycket kvickrot så kan det vara skäl att justera odlingsplanen för nästa år så att den valda grödan tillåter kvickrotsbekämpning i växande gröda.
  • ·         Notera också att utebliven Glyfosat-bekämpning kan ge problem med eventuella nu frodigt växande fånggrödor i nästa år.
  • ·         Ännu icke utförda lättbearbetningar hotar nog att bli ogjorda denna höst. Speciellt lerjordarna har under flera år kämpat med försämrad struktur, – en i höst i för våta förhållanden utförd lättbearbetning förstör strukturen ytterligare. Det finns två bättre alternativ: En lättbearbetning kan lyckas rätt bra med tallriksharv när markytan frusit 2 – 3 cm men det gäller att vara påpasslig och hoppas att marken fryser! Med moderna tallriksharvar går det också ofta bra att lättbearbeta grunt på våren bara växtrestmassan inte är för stor.
  • ·         På områden med svårare översvämningar är det skäl att fundera på om bäckarna borde rensas.

 

Denna sida är uppdaterad den 12.10.2017 av Jan Grönholm, NSL