Den väntade rekordtidiga starten på vårbruket verkar nu förbytas i en start i högst normal tid, – eller t.om. senare?

Lokalt har det sedan fredagen fallit t.o.m. över 40 mm  regn + hagel + snö på Sällskapets område vilket har blött upp markerna ordentligt! Som mest kom det lokalt över 5 cm hagel + snö. I bondepraktikan sade man förr att ”aprilsnö är som fåragö” (fårgödsel) och att ”april varm och maj kall, – fyller bondens lada all”, – vi får tro att gamla tecken slår in för i så fall är vi på en god väg!

Om övergödslingen av vallar och höstsäd ännu är ogjord bör den bör utföras genast när åkrarna bär.  

Överlag har höstsäden på Sällskapets område övervintrat rätt bra. Tom. sent, i oktober, sådda höstveten verkar klara sig bra dels tack vare regnen och svalkan vilka ger möjligheter till fin bestockning. Höstoljeväxterna har däremot inte klarat den stränga kylan i januari utan de har för det mesta dött under vintern. Det varma vädret i november gjorde att höstoljeväxterna i vissa fall växte sig onödigt långa varvid tillväxtpunkten steg farligt högt ovanför marken.

Växtligheten har p.g.a. det svala vädret stått s.g.s. stilla under de två senaste veckorna och inte ens ogräsen har kommit i gång.

Ogräsbekämpningen i höstsäd brådskar således inte ännu utan man bör vänta tills vårgroende ogräs grott! Om vädret fortsätter svalt är lågdosmedel absolut att föredra med tanke på deras effekt i svalt väder. Med lågdosmedel får man i allmänhet bra effekt även på stora baldersbrån.

Ogräsbekämpningen av maskros i vallar bör dock göras senast under maskrosornas knoppbildning, – börjar maskrosen blomma så är man i allmänhet för sent ute!

Det är inte ännu någon panik med maskrosbekämpningen i vallarna men var på din vakt om vädret slår om och det blir några varma dagar i följd!

 

Denna sida är uppdaterad den 27.4.2016 av Jan Grönholm, NSL