Denna vår förekommer det lokalt i höstvetena rätt rikliga angrepp av Svartpricksjuka, Septoria Tritici, och det är allt skäl att följa med dessa angrepp speciellt om vädret fortsätter regnigt!

Angreppen av svartpricksjuka förekommer nu i höstveten och sjukdomen trivs under regniga förhållanden vilket vi sannerligen fått ”njuta” av denna ”vinter” och vår! Fortsatta regnperioder som ökar fuktigheten gynnar svampens spridning men den tål torrperioder emellan åt.

Angreppen syns som runda till ovala grå-gråbruna fläckar/områden på bladen och svampens pyknider= sporhus syns som mycket små, nålspetsliknande, svarta prickar i rader mellan bladnerverna. Senare uppkomna fläckar är brun-gula, ofta långsträckta och de förekommer ofta längs bladnerverna. Mycket lätt kan de då förväxlas med angrepp av DTR eller ”vanlig” Septoria.

Den viktigaste smittkällan är infekterade skörderester på markytan, -plöjning minskar klart svampens överlevnad men det förekommer också en vindburen smittspridning.

Sjukdomen har blivit allmännare och kan vid riklig förekomst i fuktiga förhållanden förorsaka betydande skördeskador. Under torra somrar stannar dock angreppen i allmänhet upp.

Denna sida är uppdaterad den 8.4.2020 av Jan Grönholm, NSL