Det är skäl att i tid kontrollera grobarheten i spannmålspartier som man tänker använda till eget utsäde!

Det är all orsak att i tid kolla grobarheten även i partier som tröskat före den senaste tidens syndaflod eftersom det på många platser föll t.om. > 75 mm under de två första veckorna i september så det finns risk för sänkt grobarhet.

Det finns vissa indikationer på att endel partier av havre och vete verkar ha en grobarhet som är på lägre sidan. Spannmål som växt under en avvikande sval växtperiod som i år kan lida av groningsvila så det gäller att följa med situationen! En veckas kallbehandling av ett grobarhetsprov brukar bryta groningsvilan.

Om grobarheten på det egna utsädet är på lägre sidan och det dessutom finns ett stort behov av betning så lönar det sig att i tid säkerställa att man får tag på certifierat utsäde i stället.

 

Denna sida är uppdaterad den 12.10.2017 av Jan Grönholm, NSL