Det är viktigt att kolla grobarheten i årets utsäde!

Pga. den rätt rikliga förekomsten av svampsjukdomar under sommaren finns det i år all orsak att skicka in grobarhetsprov av årets utsäde och att då be om grobarhet också som betat.

Pris i Västankvarn laboratorium för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår till 42 € + mvs. Om provet är osorterat och labbbet skall sortera det tillkommer 5 € + mvs.

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Ann-Sofie Lindholm i Tenala, hos Mikael Fröberg i Sjundeå och hos Torbjörn Lönnfors i Pernå.

Denna sida är uppdaterad den 28.11.2016 av Jan Grönholm, NSL