Det finns nu stor variation i angreppen av svampsjukdomar i kornen. Skillnaderna är beroende av förfrukt, bearbetningssätt, betningssätt och, sist men inte minst, sort.

Under den senaste veckan exploderade angreppen av kornets bladfläcksjuka i en del kornfält. Skillnaden i nivå på angrepp har dock varierat väldigt mycket, – ”friska” sorter som betats väl med annan förfrukt än korn är ännu rätt friska. Motsatsen, dvs. för bladfläcksjukan känsliga sorter som inte betats/betats dåligt med korn som förfrukt och växtrester i ytan har snart större delen av bladytan förstörd av angrepp där man inte svampbekämpat så det gäller att kolla in sina kornfält!

Vad lär vi oss av detta? Jo, man kan bra odla också känsliga sorter bara man betar med tillräcklig dos med medel som är effektiva mot bladfläcksjukan och håller vakt på växtföljden eller åtminstone plöjer där växtföljden är ensidig!

De flesta kornfälten har gått/går i ax så beslutet huruvida man skall svampbekämpa eller ej är nu akut. Frodiga, lovande bestånd som inte dränkts eller drabbats av skorpa lönar det sig i allmänhet att bekämpa om angrepp börjar uppträda på det tredje bladet uppifrån. Välj preparat som är effektivt mot kornets bladfläcksjuka! Notera att angreppen ännu ökar någon/några dagar efter en bekämpning.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.6.2019 av Jan Grönholm, NSL