Det finns också andra skadedjur som kan hota ditt höstvete.

Att så höstvete efter höst- eller vårvete medför alltid en förhöjd risk för angrepp av det av den randiga dvärgstriten spridda viruset som leder till vetedvärgsjuka.

Faktorer som ökar riskerna är:

  • Tidigare angrepp på området, – höstvetefält som tvinväxt, färgats gul-röda och inte bildat ordentligt med ax
  • Vete som förfrukt
  • Mycket växtrester i ytan efter förfrukten
  • Minimerad eller utebliven bearbetning
  • Tidig uppkomst i varmt och torrt väder
  • Förekomst av spillvete, rajgräs eller vitgröe

Om uppenbar risk för angrepp förekommer bör bekämpning ske i 1 – 1,5 bladstadiet med pyretroider men effekten kan vara varierande, – om fritfluga bekämpas bekämpas i allmänhet också dvärgstriten. Under de senaste åren har det inte allmänt förekommit problem med vetedvärgsjuka i höstvetena.

En något försenad sådd av höstvetet i ett rent och plöjt fält minskar klart riskerna för angrepp! Vid försenade sådder bör man höja utsädesmängderna med ca 10 % i både råg och höstvete.

Denna sida är uppdaterad den 10.9.2019 av Jan Grönholm, NSL