Det förekommer i år ovanligt mycket gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält i år. Insekter är bovarna.

Speciellt om man tittar nedåt i vårsädsbestånd kan man på många håll hitta en hel del bortgulnade/gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor.

 

Om plantans huvudskott dött rätt tidigt på 2-4-bladstadiet torde skadegöraren vara larven av fritfluga. Det döda huvudskottet lossnar lätt om man drar i plantan och är tydligt trasigt avätet. En ökad bildning av sidoskott brukar kompensera bortfallet av huvudskottet men det kräver tillräckligt med fukt…

 

Om bara flaggbladet gulnar kan skadan bero på tidigare angrepp av trips. Tripps är små, ca knappt 1 mm breda och ca 2-3 mm långa, beige eller svarta skadedjur.

 

Senare gulnande/döende plantor kan om de nere mot rotbasen har tydliga flera mm stora gnaghål ha drabbats av flera olika skadegörare av flytyp.

 

Man anser att skadorna skett tidigare och att bekämpning inte mera är aktuell. Läget utreds.

 

Denna sida är uppdaterad den 25.6. 2020 av Jan Grönholm, NSL