Det förekommer i år tyvärr angrepp av mjöldryga i många rågpartier.

Angrepp av mjöldryga förekommer rikligare under sådana år som blomningen pga. svalt väder drar ut på tiden. Då hinner mjöldrygesvampen infektera kärnanlaget. Senare syns angreppet när angripna kärnor ersätts av ofta 2-3 cm långa, mörklila-svarta hårda sporsamlingar, sklerotier.

Dessa följer ofta med i skörden och gränsen är nu 0,05 vikt-% av två 50 grams prover. Om sklerotierna är stora kan man få ut en del med sortering men om de liknar rågkärnorna är det svårt!

Sklerotierna kan överleva flera år i jorden men djupare inmyllning förkortar deras livskraft. Till all tur förkommer svårare angrepp av mjöldryga oftast bara svala och regniga somrar med utdragen blomning.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.10.2017 av Jan Grönholm, NSL