Det gångna veckoslutets varma väder har satt fart på höstgrödorna

På de allra flesta platserna gav veckoslutets varma väder äntligen fart åt höstgrödorna. Undantag finns, – främst i svag på lerjordar där vatten stått och antingen dränkt grödan eller fått den att frysa upp på ytan. Vi har dessutom haft fortgående kalla nätter, – senaste natt understeg temperaturen i Stor-Sarvlaks – 4 grader och det tar på grödorna!

Likaså är grödorna på låglänta, kalla områden ofta ännu rätt lila men det är fråga om antocyan-färgning som beror på kalla förhållanden + blåst och som oftast går över bara vädret blir varmare.

För uppfrysta plantor är de senaste dagarnas väder med sol och hård blåst rena döden eftersom de lätt torkar ihjäl. Ett svagt regn kan ännu rädda en del om plantan hinner/orkar skjuta ut nya, kraftigare vita ”vår”-rötter som ankrar fast plantan och kan ta upp tillräckligt med vatten.

Överlag har en stor del av höstgrödorna klarat vintern hyfsat bra och nu skulle det gälla att få dem övergödslade före det utlovade regnet!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.4.2021 av Jan Grönholm, NSL