Det har i år förekommit en hel del fysiologiska skador i grödorna, – så också på havreblad.

Några jordbrukare hämtade olika växtprov åt oss på Sällskapet för konsultation på Fältdagen i Västankvarn. Flera av dem utgjordes av havreblad med märkliga skador/färgförändringar vars färg gick i orange-rött, – var det fråga om svampsjukdomar, bakterieangrepp eller skador av bekämpningsmedel?

Forskare på Jockis ”odlade” förtjänstfullt en del av dessa prover men slutresultatet blev diffust! Det var inte fråga om svampsjukdomar, inte bakterier så då kvarstår bara fysiologiska skador.

Växtperioden under det gångna året har varit avvikande på många sätt och det har tydligen lett till att växtligheten dels varit speciellt känslig för bekämpningsmedlen och dels har de klimatologiska förhållandena lett till fysiologiska skador.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2017 av Jan Grönholm, NSL