Det kan vara en risk att lämna tillfälligt icke odlade områden nästa vår!

Nästa vår gäller det att noggrant följa med hur de slutliga reglerna utformas och krav kan finnas på att all stödduglig areal är aktivt odlad och är med i stödansökan. Tillfälligt icke odlade områden av åkrar mister i så fall sin stödrättighet! Se då till att dikesvallar, virkeshögar och annat dylikt inte glöms kvar på någon åker!

Denna sida är uppdaterad den 3.11.2014 av Jan Grönholm, NSL