Det nya året 2021 har inletts med en ordentlig vinter med nära 30 grader köld på väderstationen i Västankvarn i natt men också med oroväckande mycket snö!

I början av denna vecka föll det på Sällskapets område rekordrikligt med snö, – som mest över knähöjd. Snön kom med rätt kraftig vind från SO vilket tyvärr har lett till hotande drivbildning på många hustak.

Speciellt om husets ås går i nord-sydlig riktning har det på många platser samlats farligt stora drivor väster om åsen. Det här ger en snedbelastning av byggnaden som kan vara ödesdiger när vädret slår om och blir milt, – kanske följt av regn.

Gå därför ut och titta till situationen på taken nu på veckoslutet och passa på att mocka bort snön nu så länge den är lätt!

Denna sida är uppdaterad den 15.1.2021 av Jan Grönholm, NSL