”Det regnar och blåser så att jag inte kommer ut och bekämpa fritflugorna”, – ingen akut fara råder i dylika förhållanden!

”Det regnar och blåser så att jag inte kommer ut och bekämpa fritflugorna” kan man dessa dagar få höra från en del jordbrukare men det är ingen större fara på färde i dylika väderförhållanden!

För att fritflugorna skall vara maximalt aktiva, och därmed farliga, krävs rätt lugnt och tillräckligt varmt väder, – minst 12 men helst > 15 grader.

Det har ännu förekommit fritflugor i fällorna men riskerna för skador torde tillta först om nästa veckas utlovade varma och lugna väder faktiskt når oss. Följ med läget i höstsädsbroddar med 1 – 3 blad!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.9.2018 av Jan Grönholm, NSL