Det regniga vädret har gynnat angreppen av svampsjukdomar i stråsäden

Som väntat har det regniga vädret satt fart på angreppen av svampsjukdomar både i frodigare höstsäd och i före regnen sådd vårsäd. Det svala vädret har till all tur bromsat angreppen en del.

Graden av angrepp i höstvete beror väldigt långt på bearbetningssätt och förfrukt! Höstvetefält med annan förfrukt än vete, och speciellt i kombination med plöjning, är ännu rätt friska medan lättbearbetade fält med veteförfrukt redan har hotande angrepp av främst DTR på väg uppåt i beståndet. Bekämpning brådskar om angreppet börjar nå de tre översta bladen, annars bör man försöka vänta med bekämpningen till axgång. Då klarar man sig med en bekämpning av svampsjukdomar. Frodiga bestånd, som inte lidit av vätan, kan behöva en kombinerad sista stråstärkning före axgång.

Graden av angrepp i råg beror främst på hur tätt och frodigt beståndet är men också på huruvida förfrukten varit råg. Samma regel, – kolla om angreppen hotar de tre översta bladen och bekämpa vid behov.

Graden av angrepp i de före regnen sådda vårsädsfälten är mycket klart beroende av bearbetningssätt och förfrukt. I lättbearbetade fält med ”sjuk” förfrukt finns det redan en hel del angrepp av svampsjukdomar! I kornet har vi dels från utsädet komna primärangrepp och dels från växtrester spridda angrepp av bladfläcksjuka. Vårvetefälten plågas av angrepp av främst DTR. Bekämpa svampsjukdomarna nu i samband med ogräsbekämpningen om de tre översta bladen är hotade!

De vårsädsfält som man hann så före regnen börjar nå 4-bladstadiet och ogräsbekämpningen är efterhand aktuell. I nu rådande svala förhållanden är effekten av gamla ”hormontyps” preparat begränsad. Ett byte till, eller inblandning av, lågdosmedel ger god effekt även i svala förhållanden. Gå ut i fälten och studera ogräsen, – flera ogräsarter har utvecklats snabbare än de tvinväxande vårsädsbroddarna och kräver då tillräckligt tilltagen dosering av ogräsbekämpningsmedel för att bekämpas!

Det är skäl att notera att det förekommer en hel del gulfärgning + fläckbildning på bladen i de före regnen sådda vårsädfälten som beror på annat än angrepp av svampsjukdomar! Förhållandena har varit svåra med sådd i våt, kall och hoppackad jord följt av ihållande regn! Plantorna har ”trångt om tårna” i packad jord, rötterna utvecklas långsamt och en del av kvävet har rymt i form av N-gas pga. denitrifikation i syrefria förhållanden. Därtill har en del av kvävet sköljts nedåt/bort från rötternas räckhåll i de rikliga regnen!

Om miljöstödsreglernas maximum tillåter kan det, om växtligheten inte lider av regnen utan utvecklas gynnsamt i hyfsat väder, i år finnas ett klart behov av en kompletterande N-gödsling för att säkerställa tillväxten.

Denna sida är uppdaterad den 1.6.2015 av Jan Grönholm, NSL.