Det varma och soliga vädret har fått åkrarna att börja torka upp men kolla att det inte är bara på ytan!

I Ingå regnade det ca 35 mm, inte under den förra men under den där föregående veckan och det gjorde att vatten igen började stå på speciellt planare lerjordars svackor.

Kom ihåg att föregående vinter var vi helt utan tjäle och under den senaste vintern var den eventuella tjälperioden kort och grund!

Det gör att vi nu bör vara extra försiktiga och ha is i hatten så att jordarna hinner torka upp ned till bearbetningsdjup och åtminstone flera centimeter där under så att vi inte igen packar till jordarna.

Ta med ett verktyg och bryt upp rå jord ned till sådjup och lite under och kolla att jorden reder sig innan du inleder vårbruket.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.4.2021 av Jan Grönholm, NSL