Det varma sensommarvädret håller farten uppe hos skadedjuren, håll vakt på fritflugor i sent sådda höstsädsfält och kålbladstekel- och kålfjärilslarver i höstoljeväxter!

Det nu rådande vädret med t.o.m. över 20 graders temperatur på dagen följt av varma nätter är tyvärr inte trevligt bara för oss utan också skadedjuren trivs utmärkt.

Följ med förekomsten av fritflugor i höstsädsbroddar som inte ännu passerat 3-4-bladsstadiet och observera att också höstvetesbroddar kan angripas av fritflugor eftersom vädret nu är ovanligt varmt sent på året! Förekomsten bör följas med med hjälp av limfällor som placeras ut i höjd med beståndets bladspetsar och bekämpningströskeln uppgår till 5 st per fälla per dygn. Bekämpning görs med pyretroider om tröskelvärdet överskrids i unga bestånd.

Det förekommer nu larver av både kålfjäril och kålbladstekel i höstoljeväxterna. Skadorna har ofta hittills varit rätt lokala och begränsade i omfattning men läget kan snabbt ändras i nu rådande värme. Bekämpning görs med pyretroider vid hotande skada. Vid massförekomst kan dessa skadegörare äta upp bladytan så att bara bladnerverna återstår.

Denna sida är uppdaterad den 25.9. 2020 av Jan Grönholm, NSL