Det varma vädret gör att också insekter blir aktivare.

Det gäller nu att vara på sin vakt och dagligen följa med situationen i fälten vad beträffar förekomsten av skadedjur. Den inhemska förekomsten av övervintrande häggbladlus var låg på Sällskapets område i kontrollräknandet i vintras. Det har under den senaste tiden dock förekommit vindar från syd och dessa kan alltid föra med sig bl.a. bladlöss så det gäller att följa med förekomsten i små, spirande broddar eftersom att angrepp av virusbärande bladlöss i tidigt skede kan bli förödande! Bekämpningströskeln i tidigt broddskede uppgår till max en lus på var femte planta.

Redan i förra veckan kunde man hitta en hel del gnagskador av jordloppor på spilloljeväxtplantor men dessa är ju obetade. Under varma år med snabb uppkomst brukar betningseffekten oftast räcka till men läget blir farligt om det förekommer skorpa eller om groendet pga. svår torka sker långsamt. Bekämpningströskeln i tidigt skede uppgår till max en loppa per planta eller fem gnag per planta. I torra förhållanden är tröskeln absolut inte för lågt satt.

 

Denna sida är uppdaterad den 21.5.2018 av Jan Grönholm, NSL