Detta år är tydligen ytterligheternas år vad beträffar värme och regn!

Efter en rätt så kall, tom. frostrik, och torr start på vårbruket följt av > 50 mm regn veckan efter morsdag som följdes av över två veckors torka och hetta svängde det igen så att det under den senaste veckan på Sällskapets område föll mellan drygt 60 mm – långt över 100 mm regn!

 

Så här stora regnmängder kommer åtminstone på tätare leror tyvärr att leda till att grödorna börjar gulna pga. syrebrist.

 

Det här ger en ny faktor att ta med i kalkylen för lönsam svampbekämpning eftersom av regnet gulnande bestånd inte kommer att kunna svara på svampbekämpningen så att den blir lönsam.

Denna sida är uppdaterad den 6.7. 2020 av Jan Grönholm, NSL