Du hinner ännu kolla grobarheten på utsäde från i fjol men lämna det inte för sent!

I fjol på sommaren och hösten förekom rätt rikligt med flertalet svampsjukdomar, s.s. också av Fusarium förorsakat rödmögel. Det finns därför all orsak att lämna in ett grobarhetsprov om fjolårets säd är tänkt till utsäde och be om grobarhet också som betat.

Pris i Västankvarn laboratorium för grobarhet som obetat + betat + tkv uppgår hittills till 42 € + mvs. Om provet är osorterat och labbbet skall sortera det tillkommer 5 € + mvs.

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Ann-Sofie Lindholm i Tenala, hos Mikael Fröberg i Sjundeå och hos Bodil Lindqvist i Stor-Sarvlax. Ring före och kom överens om leveransen!

Denna sida är uppdaterad den 15.3.2017 av Jan Grönholm, NSL