Du som ännu har otröskade, lätt gröna, oljeväxter kvar bör vara observant på klorofyllhalten!

Det är en stor risk för att speciellt senare sådda rapsbestånd kan innehålla för höga halter klorofyll som i laboratorietest skall vara under 30 ppm.

Ett sätt att i praktiken få en uppfattning om klorofyllhalten före tröskningen är att på ett representativt sätt samla skidor från flera plantor och försiktigt tröska ur dem för hand. Välj sedan slumpmässigt ut tex 5 x 10 st frön, lägg dom i rader på 10 st. per rad på ett vitt papper och fäst dom med en bit genomskinlig tape på varje rad.

Krossa därefter fröna försiktigt med ett trubbigt föremål och var observant på vilken färg frönas innehåll har. Mogna frön skall ha ett gult innehåll, om det är grönskiftande är fröet inte moget och klorofyllhalten för hög!

OBS! Om två eller flera av tio krossade frön har grönaktigt innehåll så är grödan inte ännu tillräckligt mogen!

 

Denna sida är uppdaterad den 2.10.2017 av Jan Grönholm, NSL