EFA-trädor 2022

EFA-trädor fås tas i produktion 2022?

EU-kommissionen har beslutat att EFA-trädor får tas i bruk år 2022, Finland utnyttjar möjligheten om statsrådet godkänner en förordningsändring. Tanken är att ändringen av förordningen ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde den 7.4.2022.


Text nedan från livsmedelsverket 29.3.2022:


’’På grund av kriget i Ukraina har Europeiska kommissionen beslutat att trädor som utgör ekologisk fokusareal (EFA) i förgröningsstödet får tas i produktion år 2022. Kravet på ekologisk fokusareal gäller gårdar som ligger i landskapen Egentliga Finland, Nyland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal.

Finland verkställer möjligheten till undantag om statsrådet godkänner en förordningsändring. Tack vare undantaget blir det i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland tillåtet att låta djur gå på bete på EFA-trädor och att redan före mitten av augusti bärga skörd på trädorna. Enligt villkoren för förgröningsstöd är det i normala fall inte tillåtet att mellan 1.1 och 15.8 bedriva jordbruksverksamhet på trädor som anmälts som ekologisk fokusareal. Det blir dessutom tillåtet att på EFA-trädorna så andra odlingsväxter, till exempel proteingrödor eller olje- eller sädesväxter. Jordbrukare som tillämpar undantaget får använda växtskyddsmedel på de här arealerna år 2022. Även gödsling tillåts på EFA-trädor som tas i produktion.

Arealer där jordbrukarna tillämpar undantaget godkänns fortfarande som träda också inom diversifieringen av grödor, trots att skörd bärgas och andra odlingsväxter odlas. Möjligheten att tillämpa undantaget gäller både gårdar med djur och växtodlingsgårdar.’’ (www.ruokavirasto.fi)

Kontakta våra rådgivare vid frågor!